Najdete nás na Facebooku


1789 Útokem na Bastilu zahájena revoluce ve Francii

20.09.2019
Uskutečněné akce
Mgr. Trávníčková Magda

 

Logo 01.jpg
 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.  

Projekt  s názvem „Držíme krok s Evropou - Keeping pace with Europe“Erasmus +, který byl financován z EU, skončil. Za dva roky trvání projektu se uskutečnilo celkem 10 výjezdů pedagogů do zahraničí. Zde jsou útržky ze zpráv, které učitelé vypracovali na závěr projektu:

…Navštívila jsem všechny výchovné a vzdělávací stupně ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava, Slovenská republika.
 

Přímo na místě jsem se setkala s lidmi ve vedoucích funkcích, učiteli 1. a 2. stupně ZŠ, učitelkami v MŠ a speciálními pedagogy. Díky nim jsem se mohla seznámit s jejich obory, sledovat jejich práci s dětmi a poznat blíže slovenský vzdělávací systém.

 

Velmi zajímavá pro mne byla účast na Gremiální radě širšího vedení školy a vedoucích předmětových a metodických skupin ve škole, jejíž cílem bylo zhodnocení končícího školního roku a stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů a dalšího směřování školy.

 

Ve vyučovacích hodinách jsem sledovala, v jaké míře jsou ve výuce zastoupeny různé metody, včetně projektového vyučování. Děti často pracovaly ve skupinách. Žáci spolupracovali, diskutovali, dotazovali se, hledali informace.

Načerpala jsem nové poznatky a inspiraci k organizaci výuky a inkluze žáka se specifickými potřebami.
 

…Kromě toho, že jsem mohl ve finské Liekse sledovat výuku, sám jsem také několik hodin odučil. Byla to skvělá zkušenost.

 

…seznámila jsem se s velkým množstvím mobilních aplikací, které se dají výborně využít ve výuce. Mám za cíl vytvořit testy v aplikacích se kterými jsme pracovali.

…V rámci projektu ERASMUS+ jsem absolvovala třítýdenní kurz angličtiny na Maltě. Měla jsem možnost výběru z několika škol, vybrala jsem si ESE Malta. Cílem kurzu bylo zdokonalení komunikativních dovedností v angličtině v běžném životě a navazoval na předchozí přípravu v kurzech angličtiny ve škole.
 

Měla jsem reference z dřívějška, že se jedná o malou školu s individuálním přístupem a přátelskou atmosférou.

Mé informace o škole se na místě potvrdily. Výuka probíhala one to one, byla dobře přizpůsobena vstupním znalostem účastníků a učitelé vedli výuku pohodovým a přátelským způsobem.
 

…. v rámci konverzace jsme si předávali zkušenosti z různých oblastí života, hlavním tématem byly vzdělávací systémy v různých zemích. Průběžné testování nás donutilo k systematické přípravě na každou hodinu.

 

…Kurz mi kromě velice inspirativního obsahu v úchvatném prostředí řeckého ostrova Santorini nabídl příležitost seznámit se s kolegy z mnoha zemí Evropy. Vytváření i prezentace vlastních digitálních příběhů totiž vždy probíhalo společně, v mezinárodních týmech učitelů. S účastníky kurzu z Itálie byla domluvena dlouhodobější spolupráce, která by měla být naplněna v připravovaném projektu strategického partnerství škol Erasmus.

 

…Součástí kurzu byly i návštěvy ve dvou školách – tam byla ta multikultura a také jsme se seznámili se třídami budoucnosti – perfektní vybavení. Bohužel, moc jim z toho nefungovalo.

Lektoři byli na vysoké úrovni  - zástupci CREFu, profesorka z univerzity z Lisabonu, profesorka z Vilnusu,…
 

Výstupem kurzu byla prezentace s využitím získaných informací a dovedností.

Organizace na vysoké úrovni, pan Vitor Costa je perfektní manažer i zdatný lektor.
Vřele doporučuji, ale je to hrozně náročné, program je od rána do noci. Společné večeře začínaly mezi 21 a 22 hodinou.
 

…Pomocí Story  Spheres  můžeme vkládat příběhy do panoramatických fotografií. Jedná se o jednoduchý koncept, který kombinuje psané slovo a obrazový materiál.

Pomocí Tour Builder mohu žákům ukázat místa, která jsem navštívil. Umožňuje mi vybrat přímo místa na mapě, přidávat fotografie, text a video a poté sdílet.

 

…Navštívila jsem Základní školu v polském Krotoszyně. Účastnila jsem se  vyučování matematiky, fyziky, anglického jazyka a informatiky.  Sledovala jsem použití moderních metod a ICT během vyučování. Diskutovala jsem s učiteli a ředitelkou školy o systému vzdělávání v Polsku, o využití moderních technologií a o inkluzivním vzdělávání v Polsku. Nové poznatky obohatí moji pedagogickou činnost v naší škole. Setkala jsem se s vedením města Krotoszyn a domluvila návštěvu  polských učitelů u nás.
 
…V rámci projektu Erasmus+ programu KA1 jsme se zúčastnili dvoutýdenního jazykového kurzu německého jazyka. Pro tento kurz jsme si vybrali krásné historické město Heidelberg, které se pyšní třetí nejstarší univerzitou na světě. Absolvovaly jsme kurz všeobecné němčiny na jazykové škole F+U Akademie. Náplň kurzů i komunikace se školou byly výborné. Výuka probíhala v malých skupinkách a zabývaly jsme se zajímavými tématy jako např. životní prostředí, zdravý životní styl, nakupování, psychologie atd. V rámci výuky jsme si také osvěžily nejrůznější gramatické jevy a výrazně jsme se zdokonalily v komunikačních dovednostech. Během našeho pobytu jsme samozřejmě měly možnost nasát atmosféru univerzitního města a pozorovat každodenní život obyvatel Heidelbergu. Pravidelně jsme se také účastnily odpoledních a víkendových aktivit organizovaných pro studenty školy. V rámci těchto akcí jsme poznaly město Štrasburk, zámek Speyer, město Koblenz a okolí řeky Rýn. Dovednosti a metody práce získané během jazykového pobytu jsme plně využily ve výuce, motivovalo nás to k dalšímu rozvoji a výjezd můžeme vřele doporučit ostatním kolegům.
 


  
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit