06.01.2020
Pro budoucí prvňáčky
Mgr. Trávníčková Magda
Zápis proběhne 2. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v budově školy na I. stupni (vchod z Derkovy ulice).
Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, dohodneme s Vámi náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky nebo na e-mail alice.simickova@tyrska.cz.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky
V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2011 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
Předpokládáme otevření tří prvních tříd. Dvě budou klasické a jedna Montessori. Maximální počet žáků v klasických třídách je 30, maximální počet žáků v Montessori třídě je 24.
Kritéria pro přijetí do klasické třídy:
· Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
· Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
· Ostatní žáci.

Kritéria pro přijetí do Montessori třídy:
· Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem v Novém Jičíně.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
· Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
· Ostatní žáci.

Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitele školy přijmout dítě ke vzdělávání.
Podrobné informace k zápisu zveřejníme v měsíci březnu.
Vážení rodiče, těšíme se na Vašeho školáčka, na Vás i na spolupráci s Vámi. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.
Kontaktujte nás:            
Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, 
alice.simickova@tyrska.cz  
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, 
reditelka@tyrska.cz

V Novém Jičíně 6. 1. 2020


  
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit