06.04.2020 - 24.04.2020
I. stupeň
 

Online zápis do školy

 

 
 

 

 

Najdete nás na Facebooku


1896 – začátek letních Olympijských her v řeckých Athénách.

09.03.2020
Pro budoucí prvňáčky
Mgr. Šimíčková Alice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020.

Zápisu do prvních tříd předcházelo společné setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů při plnění různých aktivit v naší škole. Proběhla také informativní schůzka s rodiči, kteří mají zájem dozvědět se něco víc o vzdělávání dětí v Montessori systému.

Před námi je ještě 12. března 2020 Den otevřených dveří, na který jste srdečně zváni.

1. Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 týká?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 osmi let, nemůže již zákonný zástupce žádat o odklad.

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014).


2. Kdy a kde zápis v naší škole proběhne?

Zápis proběhne 2. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin v budově školy na I. stupni (vchod z Derkovy ulice).

Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, dohodneme s Vámi náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky nebo na e-mail alice.simickova@tyrska.cz.

Zápis do Montessori třídy proběhne ve stejném termínu, bližší informace naleznete v záložce Montessori – Zápis do 1. třídy, zde.


3. Co je potřeba?

Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

U zápisu budou přítomny dvě paní učitelky. Vaše dítě si bude povídat s jednou paní učitelkou, rodičům se bude věnovat druhá paní učitelka, které nahlásíte potřebné údaje a vyplníte spolu Žádost o přijetí dítěte do ZŠ.

U zápisu bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude vedena veškerá dokumentace k zápisu dítěte do 1. třídy. Rozhodnutí v papírové podobě nebudou vydávána. Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého dítěte bude zveřejněn na webových stránkách a ve vstupním prostoru školy (vchod z Derkovy ulice).

Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu. K žádosti je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra.

K vyšetření v PPP se objednejte už před samotným zápisem.

V případě, že máte potřebná doporučení vyřízena před termínem zápisu, stačí je doručit do školy a vyplnit příslušnou žádost. Přítomnost dítěte v tomto případě není nutná.


4. Jaká jsou kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky?

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2011 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

· Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

· Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
· Ostatní žáci.

Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitele školy přijmout dítě ke vzdělávání.


5. Co se u zápisu ještě dozvíte?

Předběžně se zeptáme na zájem o navštěvování školní družiny, o stravování ve školní jídelně, o absolvování předplaveckého výcviku.

Můžete také požádat o umístění dítěte do třídy s jeho kamarádem nebo ke konkrétní paní učitelce. Třídními učitelkami v klasických třídách budou Mgr. Eva Holubová a Mgr. Markéta Kvitová. Pokud to bude organizačně možné, Vašim požadavkům rádi vyhovíme.

Budete mít možnost seznámit se s činností školní družiny. Náš vedoucí vychovatel a jeho kolegyně Vám budou ochotně odpovídat na Vaše dotazy a pozvou Vás k návštěvě naší školní družiny.


Naši školu můžete navštívit v libovolném termínu, který si lze dohodnout na níže uvedených adresách, můžete nahlédnout do výuky, zeptat se na vše, co Vás bude zajímat.

Vážení rodiče, těšíme se na Vašeho školáčka, na Vás i na spolupráci s Vámi. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.

Kontaktujte nás:            
Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, alice.simickova@tyrska.cz  
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, reditelka@tyrska.cz

V Novém Jičíně 9. 3. 2020

Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy

 

  
 
Město Nový JičínErasmus +ocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace
 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit