​  Základní údaje o škole

Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace se nachází v centru města Nového Jičína. Jsme škola úplná s devíti postupnými ročníky. Součástí školy jsou školní kuchyně s jídelnou a školní družina, která sídlí v samostatné budově se zahradou na ulici Jiráskova.

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název školy

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program základního vzdělávání, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1


Adresa:

Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136
ID datové schránky: 3aj7uc

Ředitelka:
Mgr. Magda Trávníčková
e-mail: magda.travnickova@tyrska.cz  

Zástupce ředitele:
První stupeň:
Mgr. Alice Šimíčková
 e-mail: alice.simickova@tyrska.cz  

Druhý stupeň:
Mgr. Hana Juchelková
 e-mail: hana.juchelkova@tyrska.cz  

Kancelář školy:
telefon: 556 706 688
e-mail: kancelar@tyrska.cz  

Zřizovatel:
Město Nový Jičín
Masarykovo nám.1
741 01 Nový Jičín

 

Profilace školy

Škola se orientuje na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků si žáci 6. ročníku vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Děti standartních tříd si volí druhý cizí jazyk v 8. ročníku, vybírají si mezi němčinou a ruštinou. Žáci pravidelně vyjíždějí do zahraničí, kde své jazykové a komunikační dovednosti využívají a posilují. Naši žáci se také pravidelně a úspěšně účastní jazykových soutěží. Na jazykové a odborné kurzy a stáže v zahraničí vyjíždějí také učitelé. V posledních letech v naší škole působí i rodilí mluvčí. Výuka cizích jazyků má u nás dlouholetou tradici.

Dalším směrem profilace naší školy je výuka informatiky jako povinného předmětu a jeho prolínání do všech dalších předmětů. Na podporu této výuky nám slouží nové počítačové a multimediální učebny. 

Vysokou pozornost věnujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Na škole působí dva speciální pedagogové, dyslektická asistentka a asistent pedagoga. Speciálně pedagogická péče probíhá v učebně vybavené speciálními reedukačními pomůckami.

Naší další prioritou je péče o vzdělávání nadaných žáků. Učitelé se těmto žákům individuálně věnují. U dětí podporují hlubší zájem o jednotlivé oblasti vzdělávání, posilují jejich motivaci učit se a objevovat.

Od školního roku 2015/2016 zavádíme výuku podle principů Montessori pedagogiky. Klíčovými pojmy v Montessori pedagogice jsou partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta. Respektující přístup umožňuje dětem vytvářet si vysokou sebeúctu.  Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole.

Nosnou myšlenkou našeho ŠVP je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti nejen z Nového Jičína, ale i z jeho okolí.

Naši žáci pravidelně získávají ocenění za výborné výsledky v testování, umisťují se na předních místech ve vědomostních soutěžích pořádaných MŠMT či v soutěžích sportovních.

Pro zlepšení materiálních podmínek pro výuku se naše škola zapojuje do projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem (viz. projekty EU).

 


MONTESSORI

Od 1. 9. 2016 vyučujeme ve třech třídách 1., 2. a 3. ročníku podle principů Montessori pedagogiky.
​​​​​​​
 
Město Nový Jičínocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit