Přijímání žáků do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vedení školy
pátek 11.12.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci zatím nemáme stanoven termín pro Den otevřených dveří.
Pro příští školní rok je možno do 6. ročníku přijmout maximálně 10 žáků.
Pro přijetí žáků stanovuji tato kritéria:
1) Sourozenec na škole
2) Datum podaní přihlášky
Přihlášku je možno zaslat na adresu kancelar@tyrska.cz nebo doručit do školy osobně. Formulář je dostupný na www.tyrska.cz.

Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy