Škola nanečisto - klasické třídy
Milé děti, vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání s budoucími třídními učitelkami, tzv. školu nanečisto...
Pro budoucí prvňáčky
pátek 04.06.2021 |Alice Šimíčková
Informace k průběhu zápisu
Rozhodnutí o přijetí/odkladu vám nebude zasláno, ale bude oznámeno v průběhu příštího týdne, nejpozději...
Pro budoucí prvňáčky
sobota 24.04.2021 |Alice Šimíčková
Termín a forma zápisu do 1. třídy
MĚSTO NOVÝ JIČÍN vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd ...
Pro budoucí prvňáčky
středa 10.03.2021 |Alice Šimíčková
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022
Zápis proběhne v měsíci dubnu 2021. Konkrétní termín a organizaci zápisu oznámíme, jakmile bude stanoven, případně aktualizován podle aktuální epidemiologické situace a pokynů MŠMT.
Pro budoucí prvňáčky
středa 20.01.2021 |Alice Šimíčková |2