Zájmové aktivity pro žáky naší školy

Na 2. stupni

Atletika
Florbal
Sborový zpěv
Matematický kroužek
Kroužek anglického jazyka

Projektu  OPVVV:
Klub zábavné logiky a deskových her


Na 1. stupni

Basketbal
Flétničky
Veselá věda

Veselá věda pro 1. stupeň
Snažíme se nabídnout dětem to, co je skutečně baví... 

Zájmovou činnost nabízí také školní družina
Snažíme se nabídnout dětem to, co je skutečně baví...