Zájmové aktivity pro žáky naší školy

Na 2. stupni

Atletika
Florbal
Sborový zpěv
Matematický kroužek
Kroužek anglického jazyka

Projektu  OPVVV:
Klub zábavné logiky a deskových her


Na 1. stupni

Basketbal
Flétničky

Zájmovou činnost nabízí také školní družina
Snažíme se nabídnout dětem to, co je skutečně baví...