Provoz školní družiny

ŠD má 8 oddělení. Čtyři oddělení jsou umístěna v budově ZŠ Tyršova na ulici Derkova, čtyři oddělení jsou umístěna v samostatné budově na ulici Jiráskova.

Ranní provoz

Od 6.00 do 8.00 hodin pouze ve školní družině na ulici Jiráskova

Odpolední provoz

Od 11.30 do 17.00 hodin v budově ŠD na ulici Jiráskova
Od 11.30 do 16.00 hodin v budově ZŠ na ulici Derkova

Převody žáků mezi budovami probíhají za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Žáci jsou upozorněni na dodržování bezpečnosti a chování vždy před samotným převodem.

Odchod a vyzvedávání dětí ze ŠD

Dítě si můžete odvést kdykoli během odpoledne, je dobré se s konkrétním vychovatelem/vychovatelkou předem domluvit v případě, že si budete dítě vyzvedávat v dřívější době (aby nebyl narušován hlavní program ŠD).

Program probíhá občas také mimo budovu ŠD, sledujte na nástěnkách týdenní plány, aby se dalo domluvit (v případě, že si budete žáka vyzvedávat dříve) např. jednorázové umístění dítěte do jiného oddělení, apod.

V závazné přihlášce musí být uvedeny všechny osoby, které dítě budou ze ŠD vyzvedávat. Pokud bude žák odcházet ze ŠD sám, musí to být rovněž zapsáno v závazné přihlášce (včetně času, kdy má odejít). Jakékoliv změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně (vzkaz v deníčku, nebo lístek s podpisem a datem), email vychovateli.

Vyzvedávání dětí ze ŠD na Jiráskově ulici: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba zazvoní na zvonek příslušného oddělení, který je umístěný u hlavního vchodu do budovy ŠD. Po ohlášení může dítě vyzvednout přímo v oddělení nebo na ně počkat u hlavního vchodu, případně doprovodit je do šatny.

Vyzvedávání dětí ze ŠD budovy ZŠ, vstup z Derkovy ulice: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba, zazvoní u vstupu do budovy na označený zvonek. Po ohlášení je možné dítě vyzvednout přímo ve třídě ŠD, nebo na ně počkat u vchodu.

Upozornění:

Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické domluvy!
Dítě musí být rodiči poučeno, že ze ŠD nesmí odejít s cizí osobou!

Postup vychovatelky/vychovatele při nevyzvednutí dítěte

V případě, že si zákonný zástupce dítě nevyzvedne po skončení provozní doby ŠD
(do 17:00 hodin v budově Jiráskova, do 16. hod. v budově ZŠ)
, bude zákonný zástupce informován telefonicky vychovatelkou nebo vychovatelem vykonávajícími službu. V případě, že toto nebude možné, bude dítě předáno pracovnici sociálního odboru péče o dítě. V případě, že dítě není možno předat uvedeným způsobem, kontaktuje vychovatel městskou policii. Vychovatel v těchto případech informuje vedení školy.

O vaše děti pečují

Vychovatelé školní družiny

Třída Poznámka Celé jméno Pozice Telefon
1. oddělení ŠD Jiráskova Irena Šrubařová Vychovatelka +420 556 710 293
2. oddělení ŠD Jiráskova Kristýna Porubová Vychovatelka +420 604 138 621
3. oddělení ŠD Jiráskova Jakub Slezák Vychovatel +420 556 710 293
4. oddělení ŠD Jiráskova Tereza Konečná Vedoucí vychovatelka +420 556 710 293
5. oddělení ŠD Tyršova Viktorie Lowaková Vychovatelka +420 556 806 437
6. oddělení ŠD Tyršova Jana Štursová Vychovatelka +420 556 806 433
7. oddělení ŠD Tyršova Lucie Zwinger Vychovatelka +420 556 806 433
8. oddělení ŠD Tyršova Julie Bezděková Vychovatelka +420 556 806 437