Provoz školní družiny

ŠD má 8 oddělení. Čtyři oddělení jsou umístěna v budově ZŠ Tyršova na ulici Derkova, čtyři oddělení jsou umístěna v samostatné budově na ulici Jiráskova.

Ranní provoz

Od 6.00 do 8.00 hodin pouze ve školní družině na ulici Jiráskova

Odpolední provoz

Od 11.30 do 17.00 hodin v budově ŠD na ulici Jiráskova
Od 11.30 do 16.00 hodin v budově ZŠ na ulici Derkova

Převody žáků mezi budovami probíhají za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Žáci jsou upozorněni na dodržování bezpečnosti a chování vždy před samotným převodem.

Odchod a vyzvedávání dětí ze ŠD

V době 13.30 – 15.00 hodin probíhá ve ŠD hlavní činnost. Aktivity soustředěné v hlavní činnosti mnohdy probíhají mimo budovu ŠD. V případě, že odchod dítěte je v tuto dobu nevyhnutelný, je třeba o tom v časovém předstihu informovat vychovatelku či vychovatele příslušného oddělení. Ti zajistí pobyt dítěte v jiném oddělení ŠD a zákonného zástupce s touto skutečností seznámí.

Ze školní družiny děti odcházejí v čase určenéhom rodiči a je uveden na zápisním lístku. Na zápisním lístku musí být rovněž uvedeno zda dítě bude odcházet samo, nebo kdo bude dítě ze školní družiny odvádět. Jakékoliv změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně.

Vyzvedávání dětí ze ŠD na Jiráskově ulici: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba zazvoní na zvonek příslušného oddělení, který je umístěný u hlavního vchodu do budovy ŠD. Po ohlášení může dítě vyzvednout přímo v oddělení nebo na ně počkat u hlavního vchodu, případně doprovodit je do šatny.

Vyzvedávání dětí ze ŠD budova ZŠ Derkova ulice: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba, zazvoní u vstupu do budovy na označený zvonek.Po ohlášení je možné dítě vyzvednout přímo ve třídě ŠD, a nebo na dně počkat u vchodu.

Upozornění:

Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické domluvy!
Dítě musí být rodiči poučeno, že ze ŠD nesmí odejít s cizí osobou!

Postup vychovatelky/vychovatele při nevyzvednutí dítěte

V případě, že si zákonný zástupce dítě nevyzvedne v provozní době ŠD v čase uvedeném na zápisním lístku, bude dítě zařazeno do odpolední činnosti ve ŠD.
Pokud dítě nebude vyzvednuto po skončení provozní doby ŠD do 17:00 hodin, bude zákonný zástupce informován telefonicky vychovatelkou nebo vychovatelem vykonávajícími službu. V případě, že toto nebude možné, bude dítě předáno pracovnici sociálního odboru péče o dítě. V případě, že dítě není možno předat uvedeným způsobem, kontaktuje vychovatelka nebo vychovatel městskou policii. Vychovatelka či vychovatel v těchto případech informuje vedoucího vychovatele a ten informuje vedení školy.

O vaše děti pečují

Vychovatelé školní družiny

Třída Poznámka Celé jméno Pozice Telefon
1. oddělení ŠD Jiráskova Irena Šrubařová Vychovatelka +420 556 710 293
2. oddělení ŠD Jiráskova Markéta Bůbelová Vychovatelka +420 556 710 293
3. oddělení ŠD Jiráskova Kristýna Porubová Vychovatelka +420 556 710 293
4. oddělení ŠD Jiráskova Jakub Slezák Vedoucí vychovatel +420 731 884 401
5. oddělení ŠD Tyršova Vendula Šimíčková Vychovatelka +420 556 806 437
6. oddělení ŠD Tyršova Tereza Konečná Vychovatelka +420 556 806 433
7. oddělení ŠD Tyršova Stanislav Adamec Vychovatel +420 556 806 433
8. oddělení ŠD Tyršova Julie Bezděková Vychovatelka +420 556 806 437