1. V září probíhá společná schůzka s učitelkami, kde se rodiče dozví všechny potřebné informace pro nadcházející školní rok a dostanou odpovědi na všechny své dotazy. 

  2.  Konzultace o prospěchu a chování dětí probíhají na podzim a na jaře. Schůzky se účastní dítě, rodič (rodiče) a učitelka. Formou rozhovoru nad portfoliem žáka společně zhodnotíme dosažené výsledky práce a chování žáka. Tabulky s termíny konzultací budou aktuálně vyvěšeny níže. Datum spuštění rezervačního systému sdělíme elektronicky.

  3. Během školního roku mají rodiče možnost domluvit si osobní termín schůzky v případě nejasností nebo nějakého problému. Taktéž ze strany učitelky může dojít ke sjednání schůzky s rodičem.


Čas schůzky (pokud je odkaz níže aktivní) si můžete rezervovat.

 

Konzultace s rodiči a dětmi (třídní učitelé)

  • Registrační formulář

Návštěva školy, třídy

  • Rezervační formulář