Pravidelná zájmová činnost ŠD

  • Šikulové
  • Sportovky
  • Fotbal
  • Aerobik
  • Netradiční malování a kreslení
  • Jak přežít v přírodě
  • Kuchtíci


Cílem je podpora a rozvíjení talentu, v neposlední řadě snaha nabídnout dětem to, co je skutečně baví.

Vedení činností je zajištěno vychovatelkami a vychovateli školní družiny a probíhá v rámci provozu školní družiny. V případě zájmu ze strany dětí a rodičů prosíme o vyplnění přihlášky. Přihlášku odevzdejte do 21. 9. 2020. Všechny potřebné informace obdržíte do konce měsíce září 2020.