Pro bližší informace k pronájmu tělocvičny a učeben kontaktujte kancelář školy na kancelar@tyrska.cz.