Bližší informace k pronájmu tělocvičny a učeben podá Šárka Trčková - sekretariat@tyrska.cz