Jak zapisujeme děti do Montessori třídy

  • Skupinka dětí se sejde ve stanoveném čase.
  • Děti se seznámí s paní učitelkou i s ostatními dětmi ve skupince, řeknou si pravidla chování při zápisu.
  • Po seznámení pracují samostatně i ve skupince s písmeny, geometrickými tvary, pracovními listy a skládankou.
  • Celým zápisem provází děti paní učitelka a starší spolužáci, součástí práce je rozhovor s dětmi a pozorování.

 

On-line rezervace k zápisu

Rezervační formulář
(možnost rezervace bude spuštěna od 31. března 2023 8.00h do 12. dubna 2023 do 24.00h)

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 2/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, bude ve školním roce 2023/2024 otevírat dvě první třídy klasické a jednu první třídu Montessori.

Podmínky přijetí do Montessori třídy:

  1. Do Montessori třídy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně.
  1. Do Montessori třídy se dále přijímají žáci z jiných obcí, jejichž sourozenec je již žákem
    Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.
  1. Do Montessori třídy se dále přijímají žáci z jiných obcí.

 

Třídy Montessori se naplňují do počtu 24 žáků. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

Školský obvod Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1,  zahrnuje následující lokality:

ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy