Jak zapisujeme děti do Montessori třídy

  • Skupinka dětí se sejde ve stanoveném čase.
  • Děti se seznámí s paní učitelkou i s ostatními dětmi ve skupince, řeknou si pravidla chování při zápisu.
  • Po seznámení pracují samostatně i ve skupince s písmeny, geometrickými tvary, pracovními listy a skládankou.
  • Celým zápisem provází děti paní učitelka a starší spolužáci, součástí práce je rozhovor s dětmi a pozorování.

 

1. Před zápisem – Přihláška k zápisu

  1. K zápisu do 1. třídy své dítě přihlásíte od 29. března 8:00 hod. v aplikaci Zápisy online. Online přihlášku vyplníte a odešlete. Následně obdržíte automaticky generovaný e-mail. Jeho součástí bude Vámi předvyplněná přihláška k zápisu (zelený dokument).

  2. Tuto přihlášku si z e-mailu stáhněte a doplňte o další požadované údaje. Doplněnou přihlášku můžete do školy poslat na e-mail alice.simickova@tyrska.cz, nebo ji s sebou přinést přímo k zápisu..

 

2. On-line rezervace k zápisu

Rezervační formulář

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí žáků do Montessori tříd pro školní rok 2024/25:

  1. Do Montessori třídy se přijímá 21 dětí, přednostně s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně. V případě většího počtu zájemců s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec je již žákem Montessori třídy Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1. O přijetí zbývajících zájemců rozhodne los.
  1. Pokud bude počet dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně nižší než 21, do Montessori třídy se budou dále přijímat žáci z  cizích obcí. V případě vyššího počtu zájemců z cizích obcí, než je kapacita žáků pro přijetí (21), rozhodne o přijetí zájemců z cizích obcí los.


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy