Družina není čekárna na příchod rodičů

  • Naše školní družina je nedílnou součástí ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně.
  • Ve školní družině tráví děvčata a chlapci naší školy volný čas před vyučováním a hlavně po jeho konci.
  • Vychovatelky a vychovatelé připravují pro děti každodenní pestrou činnost. Naší snahou je, aby se děti do školní družiny těšily, a nabízíme jim hlavně takové činnosti, které je baví.
  • V rámci ŠD probíhá i zájmová činnost a dívky a hoši mají možnost rozvíjet svůj talent ve sportovních hrách, výtvarné a pracovní činnosti, ve vaření, tancování apod.
  • Programy pro děti u nás neprobíhají jen ve dnech školního vyučování. Nabídka prázdninové činnosti je spojena s pobytem mimo školní družinu (podzimní a velikonoční prázdniny), k jarním prázdninám patří celodenní výlety mimo Nový Jičín.
  • Kalendář akcí a týdenní plány jsou vždy v časovém předstihu umístěny na stránkách naší školy a na hlavní nástěnce školní družiny. Doporučujeme rodičům sledovat uvedené plány, aby mohli své děti vhodně vybavit pro dané aktivity a činnosti mimo budovu školní družiny. 
  • Všechny vychovatelky a vychovatelé přebírají plnou odpovědnost za děti před a po vyučování, pečují o ně a věnují se jim podle nejlepšího vědomí. Všichni jsou přístupni nápadům a připomínkám svého okolí.
  • Velkým přínosem pro naši ŠD je samostatná budova na ulici Jiráskova - a to zejména z pohledu odpoledních programů, příležitostných akcí či prázdninové činnosti. Dětem je dopřáno trávit odpoledne mimo školní budovu. Součástí školní družiny je zahrada, která je hojně využívána po celý školní rok.
  • Oddělení, která se nachází v ZŠ Tyršova, slouží zejména těm dětem, které navštěvují v odpoledních hodinách nedalekou ZUŠ a po výuce v této škole mají možnost se vrátit zpět do družiny.
  • Zákonný zástupce (rodič) má možnost denní konzultace s vychovatelkou nebo vychovatelem v době 15.30 - 16.00 hodin.