Vítáme Vás na stránkách naší školy

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace se nachází v centru města Nového Jičína. Jsme škola úplná s devíti postupnými ročníky. Součástí školy jsou školní kuchyně s jídelnou a školní družina, která sídlí v samostatné budově se zahradou na ulici Jiráskova.

Základní informace o škole zveřejněné podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název školy

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program základního vzdělávání, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1.

Nosnou myšlenkou našeho Školního vzdělávacího programu je:

 • otevřenost školy všem dětem, rodičům a veřejnosti
 • bezpečné prostředí, kam mohou chodit žáci, pedagogové i rodiče rádi
 • rozvoj individuálních schopností jednotlivých žáků
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
 • práce s talentovanými žáky
 • příprava žáků pro další studium a pro život


Naše škola se orientuje na výuku cizích jazyků
:

 • anglický jazyk vyučujeme všechny žáky od prvního ročníku
 • němčinu, francouzštinu nebo ruštinu vyučujeme žáky jazykových tříd od 6. ročníku
 • němčinu nebo ruštinu vyučujeme žáky standartních tříd od 8. ročníku
 • k výuce jazyků nám slouží moderní jazykové učebny
 • žáci pravidelně vyjíždějí do zahraničí
 • v naší škole působí rodilí mluvčí


Od školního roku 2015/2016 vyučujeme taktéž podle principů
 Montessori pedagogiky:

 • klíčovými pojmy v Montessori pedagogice jsou partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta
 • respektující přístup umožňuje dětem vytvářet si vysokou sebeúctu, vytvářet a respektovat dohodnutá pravidla ve třídě, škole a společnosti
 • učení dětí vychází z respektování vývojových potřeb dětí a připraveného prostředí pro výuku


Ve škole také nabízíme:

 • zájmové i doučovací kroužky
 • péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a školních asistentů
 • účast žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích


Naše škola nabízí také možnost využití školní družiny:

 • možnost využití ranní a také odpolední školní družiny pro žáky 1. stupně
 • zájmové kroužky při školní družině
 • různé akce jak pro děti, tak i pro rodiče
 • možnost využití školní družiny i během podzimních, velikonočních a jarních prázdnin

Adresa:
Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136
Datová schránka: kzhvcer

Kancelář školy:
telefon: +420 556 706 688
kancelar@tyrska.cz 

Ředitelka:
Mgr. Magda Trávníčková
magda.travnickova@tyrska.cz 

Zástupce ředitele:
První stupeň
alice.simickova@tyrska.cz  

Druhý stupeň:
Mgr. Hana Juchelková
hana.juchelkova@tyrska.cz  

Zřizovatel:
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín

Historie

Budova školy byla postavena v letech 1886-1887 podle projektu Heinricha Clause a Moritze Hinträgera v novorenesančním stylu. Byla v ní zřízena německá dívčí obecná a měšťanská škola. Stavbu Realizoval městský stavitel Josef Langthaler, který opatřil budovu typickou kopulovitou věžičkou, jež byla určena pro astronomická pozorování.

Školským účelům budova sloužila až do první světové války, kdy byla v letech 1914 - 1918 používána pro vojenskou potřebu rakousko - uherské armády. Po válce byl v budově opět obnoven provoz školy, který byl přerušen druhou světovou válkou, kdy budova zase sloužila vojenským účelům.

Po osvobození v roce 1945 zahájila v budově činnost dvouletá obchodní škola, již v roce 1948 byla však budova opět předána armádě, ta zde umístila nejdříve Důstojnickou přípravku a poté Vojenský zeměpisný oddíl.

Potřebám školství začala budova opět sloužit ve školním roce 1954/55, kdy v ní zahájila činnost 1. osmiletá střední škola, což byl někdejší název pro základní školu. Od té doby slouží budova nepřetržitě základnímu školství.

Během své poválečné historie prošla škola celou řadou stavebních úprav. Poslední velká rekonstrukce, jež dala škole současnou podobu, se uskutečnila v roce 1994.

Historickká pohlednice
130 let školy