Mgr. Eva Strušková

Absolventka  

Střední školy uměleckých řemesel (fotograf, grafik), v Ostravě,
Ostravské univerzity, pedagogická fakulta, obor Vychovatelství,
Slezské univerzity v Opavě, filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Angličtina pro školskou praxi,
AMI Prague, mezinárodní Montessori výcvik pro věk 3-6 let a 6-12 let.

Ve školství pracuje od roku 2008.

Mgr. Kateřina Ondřejíková

Absolventka  

Střední pedagogické školy v Novém Jičíně – obor vychovatelství,
Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogické fakulty – obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ,
Diplomového kurzu Společnosti Montessori ČR.

Ve školství pracuje od roku 1986.

Mgr. Ulrika Kovářová

Absolventka  

Gymnázia v Novém Jičíně,
Ostravské univerzity, pedagogické fakulty – obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
Univerzity Palackého v Olomouci – obor speciální pedagogika,
Diplomového kurzu Společnosti Montessori ČR,
Mezinárodního diplomového Montessori kurzu pro věkové skupiny 3 - 16 let.

Zřizovatel Město Nový Jičín její práci ocenil titulem Pedagogická osobnost roku 2011.

Ve školství pracuje od roku 1994.

Mgr. Radka Kusáková

Absolventka  

Gymnázia v Novém Jičíně,
Ostravské univerzity, pedagogické fakulty – obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
Diplomového kurzu Společnosti Montessori ČR.

Ve školství pracuje od roku 1987.

Mgr. David Hájek

Absolvent  

Gymnázia v Olomouci,
Masarykovy univerzity v Brně - učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor TV - M,
Nejvyšší basketbalové trenérské licence A,
Diplomového kurzu Společnosti Montessori ČR.

Mgr. Jana Vlčková

Absolventka  

Gymnázia Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí,
Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogické fakulty - obor anglický jazyk, výtvarná výchova

Ve školství pracuje od roku 2002.

Mgr. Markéta Grecu

Absolventka  

Střední pedagogické školy v Krnově
Masarykovy univerzity v Brně - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Diplomovaného kurzu Společnosti Montessori ČR

Ve školství od roku 2008.

Mgr. Rostislav Vonšík

Masarykovo gymnázium v Příboře,
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v oboru učitelství pro 2. stupeň základních škol, aprobace Český jazyk a literatura a Výchova ke zdraví.
Diplomovaný metodik prevence na základních školách, kurz RWCT - kritické myšlení.
Montessori pedagog pro 3.trojročí.

Ve školství pracuje od roku 2013.

Mgr. Věra Vonšíková

Mendelova střední škola v Novém Jičíně - obor Zdravotnické lyceum.
Univerzita Palackého v Olomouci učitelství pro 2. stupeň základních škol, aprobace Přírodopis a enviromentální výchova a Výchova ke zdraví.
Studentka Mezinárodního diplomovaného kurzu Montessori.

Ve školství pracuje od roku 2019.

S výukou dětí v každé třídě pomáhají asistentky.