Co je našim cílem?

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima. Chceme, aby děti pracovaly s radostí a zájmem při objevování zákonitostí života a ze vzájemných přátelských vztahů. Chceme děti připravit na praktický život, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a být za své rozhodnutí zodpovědní. Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia.

Číst více

V kalendáři nejsou žádné položky k zobrazení.