Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady.
 

Jednací řád školské rady a její zástupci jsou k nahlédnutí či stažení