Pravidla pro návštěvy třídy Montessori

 • návštěvu si předem domluvte
 • neklepejte
 • vstupte tiše do třídy (přezutí)
 • zaujměte místo k pozorování
 • chovejte se nenápadně a klidně, abyste nenarušili průběh vyučování
 • nezasahujte do žádné ze situací vzniklých ve třídě
 • nenavazujte s dětmi kontakt
 • nefoťte děti při práci
 • nehovořte mezi sebou
 • nemůžete rozumět všemu, co vidíte, proto pozorujte a neposuzujte
 • případné dotazy zodpoví pedagog po skončení vyučovacího bloku
 • při porušení pravidel můžete být vykázáni ze třídy