Rezervace návštěvy třídy - mimo Den otevřených dveří Montessori 2022

Vzhledem k termínu návštěvy byla možnost registrace ukončena.