Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám

Jsme školním kolektivem nadšeným pro práci s dětmi. Snažíme se o originální a vlídný přístup, poctivost a důslednost. Jsme otevřeni novinkám. Usilujeme o přátelské vztahy. Těší nás spolupráce s rodiči žáků a představiteli našeho města. Všechno, co umíme, rádi prezentujeme veřejnosti.

K našim silným stránkám patří aktivní, spolupracující a zkušený pedagogický sbor, používání moderních metod práce, tradiční organizované aktivity pro žáky a dobrá pověst školy u veřejnosti.

Našim základním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, probudit v nich ducha spolupráce a vštípit jim základní morální postoje. 

Jsme mostem mezi dětstvím a „dospělostí“.