Informace pro rodiče žáků 1. stupně k nástupu do školy

1. stupeň
pondělí 11.05.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Škola bude otevřena od 25. května 2020

​Vážení rodiče,

naše škola bude od 25. května otevřena pro žáky 1. stupně. Budou vytvořeny skupiny žáků do 15 dětí. Školní družina bude zajištěna. Stravování ve školní jídelně bude rovněž zajištěno.    

Do vaší mailové schránky Vám zašleme odkaz na dotazník, prostřednictvím kterého nám sdělte, zda dítě do školy nastoupí, zda bude navštěvovat školní družinu, zda budete mít zájem o obědy. Tyto dotazníky budou
k vyzvednutí i v listinné podobě v prostoru vchodu z ulice Derkova. Termín pro ukončení sběru dotazníků je pátek 15. 5. 2020 do půlnoci.
Dále vyplňte Čestné prohlášení (bude v příloze mailu), které žáci odevzdají v den nástupu do školy svému učiteli nebo jej zašlete mailem na adresu kancelar@tyrska.cz.
Čestné prohlášení v tištěné podobě je k vyzvednutí ve vestibulu školy při vstupu z Derkovy ulice a můžete jej vhodit do schránky.

V týdnu od 18. 5. připravíme organizaci výuky a budeme Vás informovat o časech výuky Vašeho dítěte. V příloze zasíláme i metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti ve školách.  
Složení skupin bude tvořeno podle zájmu o odpolední pobyt v družině napříč třídami. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Není zaručeno, že výuku povede kmenový učitel a že výuka bude probíhat v kmenových třídách. Výuka může probíhat i v učebnách druhého stupně s jinými pedagogy školy.

Rodiče zajistí, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ke škole budou žáci přicházet v roušce přesně na čas začátku vyučování své skupiny, budou dodržovat odstupy 2 metry od sebe a v rozestupech čekat u hlavního vchodu, kde si je vyzvedne vyučující. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žáci 1. stupně, kteří do školy nenastoupí, budou i nadále vzděláváni dálkovou formou. Budeme se i nadále zaměřovat na český jazyk a matematiku.
 
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy