Aktuality - 2. stupeň

Rozdělení docházky jednotlivých tříd 2. stupně
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Rozvrh hodin distanční výuky mají žáci v Bakaláři a v google clasroomu...
2. Stupeň
pátek 09.10.2020 |Magda Trávníčková