Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Pro budoucí prvňáčky
čtvrtek 26.03.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu od 6. 4. do 24. 4. 2020...

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu od 6. 4. do 24. 4. 2020.

1. Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 týká?
Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitele školy přijmout dítě ke vzdělávání. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 osmi let, nemůže již zákonný zástupce žádat o odklad.
Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014).

2. Kdy a jak zápis v naší škole proběhne?
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se ​vzhledem k mimořádné situaci uskuteční  bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu od 6. 4. do 24. 4.  2020
Na webových stránkách bude zveřejněna elektronická přihláška do 1. třídy. Bude připravena ke stažení. Žádost o přijetí k povinné školní docházce zákonný zástupce dítěte zašle datovou schránkou nebo    e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou nebo přinese osobně na příslušnou základní školu v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020.​ 
Pro rodiče, kteří nemají možnost stáhnutí a vyplnění elektronické přihlášky, bude od 6. 4. 2020 ve škole přichystána k vyzvednutí papírová přihláška.

3. Co bude, mimo jiné, přihláška obsahovat?
Předběžně potřebujeme zjistit, zda budete mít pro své dítě zájem o navštěvování školní družiny, o stravování ve školní jídelně, o absolvování předplaveckého výcviku.
Můžete také požádat o umístění dítěte do třídy s jeho kamarádem nebo ke konkrétní paní učitelce. Třídními učitelkami v klasických třídách budou Mgr. Eva Holubová  a Mgr. Markéta Kvitová. Pokud to bude organizačně možné, Vašim požadavkům rádi vyhovíme.

4. Jaká jsou kritéria přijetí žáků do 1. ročníku v Montessori systému?

  • Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem v Novém Jičíně.

    Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
  • Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
  • Ostatní žáci.
Vážení rodiče, podle dalšího vývoje současné situace budeme připraveni přivítat Vaše děti ve škole na společném setkání ještě před jejich nástupem do 1. třídy.
Těšíme se na Vašeho školáčka, na Vás i na spolupráci s Vámi. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.

Kontaktujte nás:             
Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, alice.simickova@tyrska.cz
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, reditelka@tyrska.cz

V Novém Jičíně 26. 3. 2020
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy