Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Pro budoucí prvňáčky
pátek 05.03.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Co je třeba vědět a co rodičům a budoucím prvňáčkům před zápisem nabízíme?

Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 týká?

 1. Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 2. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 3. Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Kdy a jak zápis v naší škole proběhne?

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 v novojičínských základních školách zřízených městem byl stanoven na období od 6. do 23. dubna 2021. V současné době však zatím není jasné, jakým způsobem bude probíhat. Vše se odvíjí od epidemiologické situace a nařízení vlády. Věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi budeme moci setkat u zápisu osobně. Sledujte naše webové stránky, informace pravidelně aktualizujeme.

Podle jakých kritérií bude rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte na naši školu?

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
 3. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)

Podle jakých kritérií bude rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte Montessori tříd?

 1. Děti, které mají trvalý pobyt v Novém Jičíně.
 2. Děti, jejichž sourozenci již navštěvují Montessori třídy na naší škole.
 3. Pokud bude k Montessori vzdělávání přihlášeno více dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně, než je stanovený limit naplněnosti tříd 24 žáky, bude o zařazení dítěte rozhodnuto losem. Děti, které nebudou do Montessori třídy zařazeny jsou automaticky přijaty ke vzdělávání a zařazeny do klasické třídy ZŠ Tyršova Nový Jičín.

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?

 1. Projektové vyučování (třídní, ročníkové, školní)
 2. Výuku podle principů Montessori
 3. Práce s výukovými programy na PC a interaktivní tabuli
 4. Pobyty žáků v přírodě, lyžařský výcvik, adaptační kurzy, předplavecký, plavecký a záchranářský výcvik, výuka bruslení
 5. Komunitní škola - společné akce učitelů, žáků a rodičů
 6. Výuka a integrace žáků se specifickými poruchami učení i dětí nadaných
 7. Výuka anglického jazyka od 1. třídy, od 6. ročníku možnost rozšíření výuky o další cizí jazyky
 8. Mimoškolní aktivity - v dopoledních i odpoledních hodinách (návštěva knihovny, muzea, kina, výstavy, nocování ve školní družině …)
 9. Rozmanitou nabídku zájmových kroužků ve škole i školní družině
 10. Školní družinu s ranním provozem od 6:00 hodin a odpoledním do 17:00 hodin
 11. Kvalitní stravování s možností výběru ze dvou jídel v moderní školní jídelně
 12. Škola nanečisto – seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím, třídní učitelkou a budoucími spolužáky

 

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost individuální osobní návštěvy s prohlídkou naší školy v termínu od 22. do 25. března 2021.

Rezervujte si termín zde.

Ve stejném týdnu připravujeme také online setkání s rodiči, kteří se zajímají o vzdělávání dětí v Montessori systému s názvem  Montessori cestou. Konkrétní čas a způsob přihlášení upřesníme v sekci Montessori s dostatečným předstihem.


Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy