Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Pro budoucí prvňáčky
středa 07.02.2024 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Kritéria pro přijetí žáků pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 2/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:


Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí
do 1. ročníků uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025.

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, bude ve školním roce 2024/2025 otevírat dvě první třídy klasické a jednu první třídu Montessori.


Podmínky přijetí do klasické třídy:

  1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.

 

  1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti z jiného školského obvodu v Novém Jičíně, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.

 

  1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají žáci z jiného školského obvodu v Novém Jičíně.

 

  1. Při nenaplnění tříd dle bodu 1., 2. a 3. se přijímají žáci z cizích obcí

 

Školský obvod Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1,  zahrnuje následující lokality:

ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy