Zápis krok za krokem

Pro budoucí prvňáčky
pátek 22.03.2024 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - krok za krokem. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne 11. dubna 2024.

Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 týká?

  1. Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2024/2025 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  2. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2024, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2018) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2018).


Před zápisem – Přihláška k zápisu

  1. k zápisu do 1. třídy své dítě přihlásíte od 29. března 8:00 hod. v aplikaci Zápisy online. Online přihlášku vyplníte a odešlete. Následně obdržíte automaticky generovaný e-mail. Jeho součástí bude Vámi předvyplněná přihláška k zápisu (zelený dokument).
  2. Tuto přihlášku si z e-mailu stáhněte a doplňte o další požadované údaje. Doplněnou přihlášku můžete do školy poslat na e-mail alice.simickova@tyrska.cz, nebo ji s sebou přinést přímo k zápisu.

Touto procedurou se odlehčí povinná administrativní část zápisu přímo ve škole a zároveň systém přidělí každému dítěti unikátní registrační číslo. Pod tímto číslem bude vedena veškerá dokumentace k zápisu Vašeho dítěte do 1. třídy.

Pokud nemáte možnost dítě k zápisu přihlásit online, zvládneme to společně v den zápisu přímo ve škole.


Rezervace termínu:

Rezervace termínu bude spuštěna od 29. března 8:00 hod. do 10. dubna 24:00 hod.

Do 1. třídy s klasickou výukou - je umožněna rezervace. Rezervační formulář k zápisu do 1. třídy s klasickou výukou naleznete na  našich webových stránkách v záložce 1. stupeň. K zápisu do klasické třídy se můžete dostavit i bez předchozího přihlášení a registrace termínu. Rezervace není nutná ani povinná a nebude mít vliv na přijetí Vašeho dítěte. 

Do 1. třídy s Montessori výukou - rezervace termínu je nutná. Rezervační formulář k zápisu do 1. třídy s Montessori výukou bude k dispozici v záložce Montessori.

Pořadí přihlášení, či rezervace termínu nebude mít vliv na přijetí Vašeho dítěte. U zápisu – Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/o odklad školní docházky

V den zápisu, 11. dubna 2024, se s dítětem dostavíte do školy ve stanovený čas (pokud jste si rezervovali termín), nebo kdykoliv mezi 14:00 a 18:00 hodinou (nejpozději v 17:45 hodin)

Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

U zápisu budou přítomny dvě paní učitelky. Vaše dítě si bude povídat s jednou paní učitelkou, rodičům se bude věnovat druhá paní učitelka, které nahlásíte potřebné údaje a vyplníte spolu Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Organizace zápisu do Montessori tříd se řídí jinými pravidly.

Budete mít také možnost seznámit se s činností školní družiny. Naše paní vychovatelky a pan vychovatel s Vámi v případě Vašeho zájmu o umístění dítěte do ŠD vyplní přihlášku a odpoví Vám na Vaše dotazy.

Odklad školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, nemusíte se s dítětem k zápisu dostavit. Je však třeba vyplnit online přihlášku (aplikace Zápisy online), případně papírovou přihlášku k zápisu (nutné pro přidělení registračního čísla) a Žádost o odklad školní docházky. Tiskopisy si můžete vyzvednout přímo ve škole, stáhnout na našich webových stránkách, nebo vám je na vyžádání zašleme. Vyžádat si je můžete na adrese alice.simickova@tyrska.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost pak doručíte do školy.

Nedílnou přílohou žádosti o OŠD je doporučení odkladu školní docházky vystavené školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a dětským lékařem nebo klinickým psychologem. Příslušná doporučující posouzení, pokud je nebudete mít k dispozici v den zápisu, doložte v co nejkratším možném termínu.

 


 

Po zápisu – Rozhodnutí o přijetí/odkladu školní docházky

Rozhodnutí o přijetí/odkladu vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

  1. na vývěsce ve vchodudo budovy Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, Derkova ulice
  2. na webových stránkách školy Tyrska.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly získanými při přihlášení dítěte k zápisu v aplikaci Zápisy Online.Vážení rodiče, 

pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.

Kontaktujte nás též v případě, že se Vaše dítě nebude moci, např. z důvodu nemoci, zápisu ve stanoveném termínu zúčastnit.


Kontaktujte nás:
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, reditelka@tyrska.cz
Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, alice.simickova@tyrska.cz 
Mgr. Ulrika Kovářová, zástupkyně ředitelky školy pro Montessori vzdělávání, ulrika.kovarova@tyrska.cz