Termín a forma zápisu do 1. třídy

Montessori
středa 10.03.2021 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

MĚSTO NOVÝ JIČÍN vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd ...

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhnou zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v základní škole.
(Vyhlášení zápisu a školské obvody Nový Jičín)


Žádost o přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit na příslušnou základní školu následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.


Podrobné informace o náležitostech podání žádosti a potřebné dokumenty (žádosti, přihlášky) zveřejníme na webových stránkách nejpozději do 31. 3. 2021.
Datum ani čas podání přihlášky k zápisu a žádosti o přijetí nebude mít vliv na přijetí dítěte.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).