Informace ke způsobu hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vedení školy
pondělí 11.05.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Hodnocení výuky, která ve 2. pololetí probíhá nestandartním způsobem

Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení vychází z výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tedy za měsíc únor),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole
v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků toto zohlední. Z některých běžně užívaných postupů slevíme a v souladu s pokynem MŠMT budeme žáky hodnotit s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak musíme slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP.

Žáci z Montessori tříd budou hodnoceni slovně v souladu se ŠVP Montessori na základě podkladů z online konzultací, které pravidelně probíhají.

U ostatních žáků budeme hodnotit známkou. Výchovy hodnotit nebudeme.

Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy