Aktualizované informace pro žáky a rodiče

Vedení školy
středa 02.12.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Návrat žáků do školy

Informace pro žáky a rodiče

30.listopadu:

 • Návrat do školy všechny třídy 1. stupně
 • Nástup žáků 9. ročníku
 • Nástup žáků 6. a 8. ročníku
 • Pokračuje distanční výuka žáků 7. ročníku

 

7. prosince:

 • Prezenční výuka všech žáků 1. stupně
 • Prezenční výuka všech žáků 9. ročníku
 • Prezenční výuka všech žáků 7. ročníku
 • Distanční výuka všech žáků 6. a 8. ročníku

 

Poznámka:

Žáci 6. a 8. ročníku chodí prezenčně vždy v lichém týdnu (v sudém mají distanční výuku).

Žáci 7. ročníku chodí prezenčně do školy vždy v sudém týdnu (v lichém mají distanční výuku).

Žáci 1. stupně a 9. ročníku mají pouze prezenční výuku.

 

Informace ke stravování žáků

Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat do jídlonosičů.

Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny, pokud je mají placeny z účtu nebo mají předplacený kredit. Děti, které nemají kredit, musí obědy zakoupit v kanceláři školní jídelny a následně přihlásit.

Další informace:

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).


Informace školní družiny

Ranní provoz ŠD:

 • 1. a 2. ročníky – budova školy 1. patro
 • 3. a 4. ročníky – budova školy 2. patro
 • Montessori (1.trojročí) – budova školy 3. patro


Odpolední provoz ŠD:

 • ulice Jiráskova:                     1.A, 1.B - Mgr. Stanislav Adamec
  •                                               2.B - Jakub Slezák
  •                                        3.A, 3.B - Kristýna Porubová
  •                                        4.A, 4.B - Markéta Bůbelová 
  •      
 • ulice Tyršova ve škole:  2.A, 5.A, 5.B - Bc. Tereza Konečná
 •                                                         MA - Irena Šrubařová 
 •                                                         MB - Bc. Vendula Šimíčková
 •                                                         MC - Jůlie Bezděková

 

Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy