Informace o průběhu výuky v příštích týdnech

Vedení školy
pátek 09.10.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění...

Vážení rodiče,

informuji Vás o průběhu výuky v příštích týdnech.

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění). Školní družina zůstává v provozu v plném rozsahu.

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka – viz rozdělení docházky jednotlivých tříd 2. stupně.

Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou 1. stupně základních škol. Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.

Důležitá informace ke stravování žáků:

Všem žákům v distanční výuce jsou odhlášeny obědy.

Školní jídelna jim však umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu). K odběru obědů v době distanční výuky se přihlaste přes aplikaci strava, telefonicky nebo e-mailem.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce bude denně od 13:00 do 13:30 hodin. Žáci si mohou oběd sníst přímo v jídelně nebo odebrat do jídlonosiče.

Magda Trávníčková