Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí bude pokračovat pouze pro žáky ZŠ Tyršova

Vedení školy
středa 07.04.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

V ZŠ Tyršova bude pokračovat péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

V ZŠ Tyršova bude pokračovat péče o děti zaměstnanců vybraných profesí, kteří jsou zároveň žáky naší školy. Od 12. 4. budou všechny děti zaměstnanců vybraných profesí umístěny na svých kmenových školách.

I když žáci 1. stupně rotují, je dětem rodičů vybraných profesí povolena celodenní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

(pro děti IZS je školní družina zajištěna dopoledne i odpoledne v neměnné skupině max. 30 dětí, děti IZS se zapojují do distanční výuky své třídy, ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti, pohybové aktivity aj., na všechny děti se vztahuje povinnost testování, stravování je zajištěno jako při prezenční výuce.)

Testování bude provedeno po příchodu dítěte do školy buď ve třídě (bez přítomnosti rodiče) nebo v jídelně, pokud chce být rodič přítomen. 

Provoz bude denně od 6 do 17 hodin v budově Tyršova, vstup z ulice Derkova.

Jedná se o tyto zaměstnance:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola

dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy