Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Vedení školy
středa 19.01.2022 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 2/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku (dále jen OZV):

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023.

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, bude ve školním roce 2022/2023 otevírat dvě první třídy klasické a jednu první třídu Montessori.

Podmínky přijetí do dvou klasických prvních tříd:

 1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy stanoveném OZV.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu v Novém Jičíně, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se při nenaplnění tříd podle bodu 2. dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu v Novém Jičíně. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále při nenaplnění tříd podle bodů 2. a 3. přijímají děti z jiné obce, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále při nenaplnění tříd podle bodů 2., 3. a 4. přijímají děti z jiné obce. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.

Podmínky přijetí do Montessori třídy:

 1. Do Montessori třídy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně, jejichž sourozenec je již žákem Montessori třídy Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.

 

 1. Do Montessori třídy se při nenaplnění podle bodu 1. dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně.

 

 1. Do Montessori třídy se při nenaplnění podle bodů 1. a 2. dále přijímají žáci z jiných obcí, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.

 2. Do Montessori třídy se při nenaplnění podle bodů 1., 2. a 3. dále přijímají žáci z jiných obcí.

 

Třída Montessori se naplňuje do počtu 24 žáků. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

Školský obvod Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, zahrnuje následující lokality:

ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímání dětí do vyšších ročníků Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do vyšších ročníků uvedené základní školy ve školním roce 2022/2023.

 

Podmínky přijetí do vyššího ročníku:

 1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále při nenaplnění tříd dle bodu 1. přijímají děti z jiného školského obvodu v Novém Jičíně, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále při nenaplnění tříd dle bodů 1. a 2. přijímají děti z jiného školského obvodu v Novém Jičíně. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

 1. Do ZŠ Tyršova se dále při nenaplnění tříd dle bodů 1., 2. a 3. přijímají žáci z jiné obce. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

 

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy