Kritéria pro přijímání dětí do vyšších ročníků Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Vedení školy
čtvrtek 11.11.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do vyšších ročníků uvedené základní školy ve školním roce 2022/2023.

Podmínky přijetí do vyššího ročníku:

  1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.

 

  1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.

 

  1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají žáci z jiného školského obvodu. Třída se vždy naplňuje do počtu 30 žáků.

Na webových stránkách školy bude zveřejněna aktuální naplněnost tříd.

Forma podání přihlášek:

- poštou nebo osobně v kanceláři školy

- e-mailem (podepsaný scan) s nutností doložení originálu žádosti

- datovou schránkou

 

Tabulka pořadí přijetí žádostí o přestup do 6. ročníku na naší školu k nahlédnutí zde.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QVPf5D6Pap5Yx594oSiJr7TZxalGkrcf/edit?usp=sharing&ouid=117824252153700759201&rtpof=true&sd=true

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy