Den otevřených dveří 2023

Škola
středa 29.03.2023 |Rudolf Balon |Všechny aktuality

Škola se otevřela malým i velkým návštěvníkům

Symbolicky v den, kdy si připomínáme narození učitele národů Jana Amose Komenského, proběhl v úterý 28. března 2023 v naší škole Den otevřených dveří. Budoucí prvňáčci se mohli se svým dospělým doprovodem podívat na Tyršovku jak v dopoledních hodinách, tak odpoledne. A nejenom oni. Školu totiž navštívili také rodiče nynějších žáků, omrknout současný stav rovněž přišli dnes už „dospěláci“, kteří před časem nasávali své vědomosti právě na Tyršovce (jejich návštěva obzvlášť těší), a další a další příznivci našeho výchovně vzdělávacího ústavu. A jaký byl program? Dopoledne bylo možné nakouknout do běžné výuky, odpoledne kromě prohlídky interiéru celé školy a školní družiny mohli zájemci zhlédnout zajímavé ukázky školní a zájmové činnosti, které vyučující a vychovatelé spolu s dětmi připravili. Všem příchozím patří dík, že si udělali čas a přišli se do školy podívat.


Mgr. Rudolf Balon