Slavnostní zahájení školního roku

Škola
úterý 29.08.2023 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023

Žáci 1. ročníku

Prvňáčky přivítají třídní učitelky ve třídách v 8:00 hodin. Rodiče mohou své děti doprovodit do tříd a zúčastnit se zahájení školního roku. První školní den si děti nemusí nosit přezůvky a aktovky. Přivítání dětí a zahájení školního roku skončí do 9:30 hodin.

V následujících dnech začíná vyučování v naší škole v 7:55 hodin.

Ve dnech 5. a 6. září bude výuka v 1. třídách ukončena v 9:35 hodin, 7. a 8. září skončí vyučování prvňáčků v 10:35 hodin.

Vždy po ukončení vyučování se o děti starají třídní učitelky až do doby, než si je převezmou buď vychovatelky a vychovatelé školní družiny, nebo rodiče.

Bližší informace k rozvrhu hodin a organizaci prvních školních dní se dozvíte v pondělí 4. září a na úvodní třídní schůzce v prvních dnech školního roku.

 

Žáci 2. – 5. ročníku + žáci 1. a 2. trojročí Montessori

V pondělí 4. září zahájí žáci spolu s třídními učitelkami a učiteli školní rok ve svých třídách. Vyučování začíná v 7:55 hodin a ukončeno bude do 9:30 hodin.

Stravování přihlášených strávníků z 1. stupně proběhne od 9:30 hodin.

Výuka na 1. stupni a 1. a 2. trojročí Montessori od 5. září bude probíhat od 7:55 hodin.

Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu od 4. září od 6:00 hod.. Ranní družina je vždy v budově na Jiráskově ulici.

 

Žáci 6. – 9. ročníku a 3. trojročí Montessori

Zahájení školního roku 4. září bude probíhat od 7:55 hodin ve třídách. Stravování přihlášených strávníků proběhne od 10:00 hodin.

Výuka na 2. stupni a 3. trojročí Montessori od 5. září bude probíhat od 7:55 hodin.

 

Informace k organizaci prvních dní školního vyučování, k rozvrhu hodin a další informace se dozví žáci od svých třídních učitelů a učitelek a od vyučujících jednotlivých předmětů v průběhu prvního školního týdne.

Všem žákům přejeme pohodový a úspěšný školní rok!