Erasmus na Tyršovce

Projekty
středa 21.12.2022 |Ulrika Kovářová |Všechny aktuality

V roce 2022 pokračoval projekt Erasmus

V roce 2022 pokračoval projekt Erasmus. Škola má schválenu akreditaci na pořádání zahraničních výjezdů na roky 2021 – 2027.

 

Paní učitelky naší školy v roce 2022 absolvovaly v rámci projektu Erasmus + vzdělávací kurzy v zahraničí a job shadowing na Slovensku.

 

Co nového se naučily?  Jak svůj pobyt v zahraničí a získané poznatky hodnotí?

 

V srpnu 2022 jsem se zúčastnila jazykového kurzu s názvem The best digital tools for language teachers v irském Dublinu. Tento kurz byl speciálně navržen pro učitele cizích jazyků, kteří při výuce chtějí používat vzdělávací aplikace a digitální nástroje. Seznámili jsme se s některými vhodnými vzdělávacími aplikacemi a zajímavými webovými stránkami pro výuku a studium cizích jazyků. Kurz byl také zaměřen na digitální nástroje, které pomáhají rozvíjet jazykové dovednosti studentů. Celý týden probíhal v příjemné atmosféře a nesl se v duchu týmové práce. Nově získané znalosti a dovednosti uplatňuji při výuce ve svých hodinách angličtiny.

 

Odborný kurz, který jsem si v rámci Erasmu vybrala, se jmenoval Creative Strategies for Language Teachers”. Konal se ve španělské Barceloně v červnu2022. Kurz byl zaměřen jak na teoretické znalosti, tak na praktické využití nejrůznějších aplikací ve výuce jazyků. Vyzkoušeli jsme si spoustu aplikací jako jsou Lyricstraining, Bookcreator nebo Plickers. Poznali jsme také spoustu webových stránek, ze kterých čerpám při výuce jazyků. Jsou to například Wizer.me, Storyjumper.com, Blooket atd. Kurzu se zúčastnilo celkem 15 učitelů, kteří pocházeli z Polska, Chorvatska, Finska a Estonska. Všichni byli velmi vřelí a otevření k možné budoucí spolupráci.

 

Kurz, který jsem v rámci porgramu Erasmus + navštívila se jmenoval-Culture & Education: Study visit (Ghent, Brussels, Bruges) & Workshops: How Belgian culture found its way into the classroom. Během týdenního kurzu jsem navštívila několik významných měst belgických Flander (Vlámska): Brusel, Antverpy, Bruggy, Ghent, ve všech se seznámila s historií, památkami i místními zajímavostmi. Nechyběla návštěva základní školy v Melle s podrobnými informacemi o belgickém školském systému, exkurze do pivovaru v Bruggách, neboť Belgie patří mezi významné producenty piva, i výroba skutečných belgických pralinek. Vyvrcholením studijního pobytu byla návštěva Evropského parlamentu a House of EU history, kde je velmi zajímavým a moderním způsobem pojata historie všech států Evropské unie. Všechny získané znalosti využiji při výuce zeměpisu i angličtiny.

 

V rámci projektu Erasmus+ jsem absolvovala aktivitu Job shadowing na Rodinné škole s Montessori výukou v Bernolákově. Zde jsem pozorováním aktivit v jednotlivých trojročích získala spoustu dovedností, které nyní využívám v naší škole. Měla jsem možnost nahlédnout do plánovaní společných projektových dní, vyučování mimo školu. Společně jsme diskutovali o vzájemných zkušenostech. Se získanými poznatky jsem seznámila ostatní kolegy a postupně je začleňujeme do výuky na naší škole.

 

V srpnu 2022 jsem se zúčastnila odborného kurzu pořádaného Europass Teacher Academy v Barceloně. Kurz měl název Integrating Creativity and Innovation into  Teaching. Cílem kurzu bylo upozornit na výzvy spojené s aplikací nových kreativních metod a inovativních řešení ve třídě. Kurz ukázal, jak aplikovat nové získané strategie pro zlepšení učení. Díky novým poznatkům, zkušenostem, vědomostem, které jsem na kurzu získala, budou žáci obohaceni o úplně nové, neotřelé, zajímavé způsoby vzdělávání, které je budou motivovat a posouvat dopředu k získávání dalších poznatků.  Rovněž inovace, které byly součástí kurzu na poli ICT, jsou pro žáky mimořádně přínosné. V tématu nazvaném Looking for Online Visual Materials  jsme pracovali se známými platformami Google, Youtube, Worldcloud a Pinterest. Vyzkoušeli jsme si nové způsoby práce s těmito známými platformami. Tyto jsou pro žáky velice atraktivní a zavedení moderních kvízů a on-line portfolií do výuky bude jistě přínosem.

 

Název mnou absolvovaného kurzu byl Design Learning Spaces for the 21st Century Classroom. Obsahem kurzu byla témata zaměřená na školní prostředí a na způsob výuky. Učebna 21. století by měla proměnit tradiční pojetí výuky, kde je centrem učitel, na aktivity zaměřené na žáka. V kurzu jsme se seznámili s možnostmi, jak třídu přizpůsobit potřebám žáků. Součástí kurzu bylo seznámení s několika studiemi, které představují nový koncept výuky, aplikovatelný na výuku cizích jazyků. Zabývali jsme se také vlastními návrhy učebního prostoru, který by naplnil potřeby žáka a učitele. Uvědomili jsme si, že i malé změny v současných prostorách tříd a škol mohou mít významný dopad na výuku a učení. Díky těmto aktivitám jsem si po návratu do školního prostředí uvědomila, že stávající učebna by mohla být velmi jednoduše upravena tímto směrem. Čerpala jsem ze získaných znalostí základních psychologických aspektů týkajících se prostředí učebny a jeho formativního vlivu na osobnost žáka. Praktická zkušenost nás inspiruje k nárůstu nápadů, někteří žáci mají vlastní kreativní náměty, které jsou uplatňovány ve výuce (nová konverzační témata, seznámení s nejnovějšími hudebními a filmovými trendy, četba v cizím jazyce apod.)

 

Mgr. Ulrika Kovářová

zástupkyně ředitelky

Logo