Aktivní škola 2023

Projekty
pondělí 16.10.2023 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Operační program Jan Amos Komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název projektu: Aktivní škola 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003655

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pracovníků ve vzdělávání.
Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí/žáků, a to prostřednictvím personální podpory a podpory pracovníků ve vzdělávání. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítěte/žáka i pracovníka ve vzdělávání a podpoří trvalý rozvoj celé školy. Pracovníci ve vzdělávání zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je.