Informace k prodeji stravného 2018/2019

Školní jídelna
pátek 08.06.2018 |Jana Zíková​ |Všechny aktuality

Na nový školní rok 2018/2019...

  • Pokud žák přechází na jinou školu nebo se nechce v novém školním roce stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit v kanceláři šj a odhlásit se ze stravování!
  • Nárok na oběd mají strávníci až po zaplacení, nezapomeňte dětem zakoupit obědy na konci srpna, pokud budete chtít obědy již od 3.9.2018. Pokud má žák, platící hotově na svém kontě přeplatek, může si obědy přihlásit přes internet do výše svého kreditu.
  • Rodiče nových žáků u nás musí vyplnit přihlášku na stravování, koupit čip (116.-), zaplatit stravné( dle věku dítěte 21,-:23,-:25,-Kč-viz.provozní řád)), pokud budete hradit stravné dítěti bezhotovostně,první zálohu na 23 dnů budeme chtít hotově + číslo vašeho účtu)
  • Stávající žáci musí do 30.června odevzdat vyplněnou přihlášku na stravování na nový školní rok, formulář obdrží od třídního učitele.
Prodej stravenek na září 2018 –  v kanceláři šj
(vstup z rampy ze dvora, tj.průjezd mezi Derkovou a Slovanskou ulicí)

Čtvrtek 30.8.2018: 7,30 - 15,00 hod
Pátek  31.8.2018:   7,30 - 15,00 hod
 
3.9.2018
7,00 -15,00 stravné se prodává především novým žákům v kanceláři ŠJ, zapsat nové strávníky trvá déle, bývá dlouhá řada.

4.9.2018
prodáváme stravné  pro studenty na MSŠ Obchodní Akademii v Šenově, proto tento den obědy u nás pro své děti nekoupíte

Oběd od  3.9.2018 mají automaticky přihlášený všichni žáci, kteří platí stravné z účtu –bezhotovostně a byla jim stržena záloha na stravné  20.8.2018

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny.
Zájemci o stravování v posledním týdnu v srpnu si mohou koupit obědy ve čtvrtek 23.8.2018  7.00-13.00hod

V Novém Jičíně 1.6.2018