Termín a forma zápisu do 1. třídy

Pro budoucí prvňáčky
středa 10.03.2021 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

MĚSTO NOVÝ JIČÍN vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd ...

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhnou zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v základní škole.
(Vyhlášení zápisu a školské obvody Nový Jičín)


Žádost o přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit na příslušnou základní školu následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.


Podrobné informace o náležitostech podání žádosti a potřebné dokumenty (žádosti, přihlášky) zveřejníme na webových stránkách nejpozději do 31. 3. 2021.
Datum ani čas podání přihlášky k zápisu a žádosti o přijetí, v daném rozmezí od 6. dubna do 23. dubna 2021, nebude mít vliv na přijetí dítěte.

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).