Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Pro budoucí prvňáčky
pondělí 07.03.2022 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 - zvětšit obrázek
Zápis do 1. třídy.

Co je třeba vědět a co rodičům a budoucím prvňáčkům před zápisem nabízíme?

Co je třeba vědět a co rodičům a budoucím prvňáčkům před zápisem nabízíme?

Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 týká?

 1. Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2022/2023 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
 2. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 3. Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2022, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2016) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2016).

Kdy a jak zápis v naší škole proběhne?

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 v novojičínských základních školách zřízených městem byl předběžně stanoven na 7. dubna 2022. Vše nasvědčuje tomu, že letošní zápis proběhne s osobní účastí dětí právě ve zmíněném termínu.

Sledujte naše webové stránky, informace pravidelně aktualizujeme.

Podle jakých kritérií bude rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte na naši školu?

Kritéria pro přijetí naleznete pod tímto odkazem. 

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?

 1. Projektové vyučování (třídní, ročníkové, školní)
 2. Výuku podle principů Montessori
 3. Práce s výukovými programy na PC a interaktivní tabuli
 4. Pobyty žáků v přírodě, lyžařský výcvik, adaptační kurzy, předplavecký, plavecký a záchranářský výcvik, výuka bruslení
 5. Komunitní škola - společné akce učitelů, žáků a rodičů
 6. Výuka a integrace žáků se specifickými poruchami učení i dětí nadaných
 7. Výuka anglického jazyka od 1. třídy, od 6. ročníku možnost rozšíření výuky o další cizí jazyky
 8. Mimoškolní aktivity - v dopoledních i odpoledních hodinách (návštěva knihovny, muzea, kina, výstavy, nocování ve školní družině …)
 9. Rozmanitou nabídku zájmových kroužků ve škole i školní družině
 10. Školní družinu s ranním provozem od 6:00 hodin a odpoledním do 17:00 hodin
 11. Kvalitní stravování s možností výběru ze dvou jídel v moderní školní jídelně
 12. Škola nanečisto – seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím, třídní učitelkou a budoucími spolužáky

 

Vážení rodiče,

zveme Vás i Vaše budoucí prvňáčky 22. 3. 2023 na Den otevřených dveří

Rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí v Montessori systému zveme 15. 3. 2022 na besedu Montessori cestou

Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy