Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Pro budoucí prvňáčky
pondělí 27.02.2023 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Bližší informace k zápisu do 1. tříd - třídy s klasickou výukou i Montessori. Rezervace termínu, odklad školní docházky, den otevřených dveří...

Vážení rodiče,

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne 13. dubna 2023.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

K zápisu do 1. tříd s klasickou i Montessori výukou bude možno Vaše dítě přihlásit v aplikaci Zápisy online. Přihlášením dítěte k zápisu a vyplněním požadovaných údajů ve zmíněné aplikaci se odlehčí povinná administrativní část přímo u zápisu ve škole.

Rezervace termínu:

  1. třídy s klasickou výukou - bude umožněna rezervace přímo ve zmíněné aplikaci Zápisy online. Aplikace bude zpřístupněná na konci března. K zápisu do klasické třídy se můžete dostavit i bez předchozího přihlášení a registrace termínu. Rezervace není nutná ani povinná a nebude mít vliv na přijetí Vašeho dítěte.
  2. třídy s Montessori výukou - rezervace termínu bude nutná. Rezervační formulář k zápisu do 1. třídy s Montessori výukou bude zpřístupněn rovněž v druhé půlce března v záložce Montessori.

Odklad školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, nemusíte se s dítětem k zápisu dostavit. Je však třeba vyplnit žádost a k ní doložit doporučení odkladu školní docházky vystavené školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a dětským lékařem nebo klinickým psychologem.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší škole 28. března 2023. Po předchozí domluvě nás můžete navštívit také v jiných dnech.

Kontaktovat nás můžete na těchto adresách:

Magda Trávníčková, ředitelka, magda.travnickova@tyrska.cz  
Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, alice.simickova@tyrska.cz
Ulrika Kovářová, zástupkyně ředitelky pro Montessori, ulrika.kovarova@tyrska.cz 
Tereza Konečná, vedoucí vychovatelka ŠD, tereza.konecna@tyrska.cz     

Uvedete-li své telefonní číslo, rádi Vám zavoláme.

 

Vážení rodiče,

sledujte naše webové stránky. Další podrobnosti k organizaci a konkrétní termíny a odkazy k zápisu do 1. tříd zveřejníme na konci března, nejpozději týden před samotným zápisem.

Těšíme se na Vaše děti i na Vás.
Vedení školy a kolektiv pedagogů 1. stupně