Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Vedení školy
úterý 10.01.2023 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín č. 2/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, bude ve školním roce 2023/2024 otevírat dvě první třídy klasické a jednu první třídu Montessori.

Podmínky přijetí do klasické třídy:

 1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
 1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.
 1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají žáci z jiného školského obvodu.

 

Podmínky přijetí do Montessori třídy:

 1. Do Montessori třídy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Novém Jičíně.
 1. Do Montessori třídy se dále přijímají žáci z jiných obcí, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.
 1. Do Montessori třídy se dále přijímají žáci z jiných obcí.

 

Třídy Montessori se naplňují do počtu 24 žáků. Pokud bude zájemců více, rozhodne los.

Školský obvod Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1,  zahrnuje následující lokality:

ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímání dětí do vyšších ročníků Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do vyšších ročníků uvedené základní školy ve školním roce 2023/2024.

 Podmínky přijetí do vyššího ročníku:

 1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
 1. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 a podle časového pořadí podaných přihlášek.

 

Forma podání přihlášek:

 • poštou nebo osobně v kanceláři školy
 • e-mailem (podepsaný scan) s nutností doložení originálu žádosti
 • datovou schránkou


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy