Aktualizované informace pro žáky a rodiče

Vedení školy
pondělí 28.12.2020 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Od 4. ledna nastupují do školy k prezenční výuce všichni žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. ročníku Montessori.

Od 4. ledna nastupují do školy k prezenční výuce všichni žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. ročníku Montessori.

Žáci ostatních tříd budou mít distanční výuku, ta je pro žáky povinná. Rozvrh on-line hodin obdrží rodiče od svých třídních učitelů.


Informace ke stravování žáků

Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat pouze do jídlonosičů v čase od 10.45 do 11.25 a musí si obědy přihlásit ve školní jídelně na adrese jídelna@tyrska.cz nebo přes aplikaci stravování.
Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny, pokud je mají placeny z účtu nebo mají předplacený kredit. Děti, které nemají kredit, musí obědy zakoupit v kanceláři školní jídelny a následně přihlásit.

Další informace:
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 

 

Informace školní družiny

Ranní provoz ŠD:
• 1. A, 1. B, 2. A a 2. B – budova školy 1. patro
• Montessori (1.trojročí) – budova školy 3. patro

Odpolední provoz ŠD probíhá pro 1. A, 1. B, 2. A a 2. B na ulici Jiráskova.

Odpolední provoz pro Montessori (1.trojročí) – budova školy 3. patro.


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy