Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Vedení školy
úterý 20.04.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři

  • uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávali, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

  • potvrzení o provedeném testu ve škole musí být nahrazeno:
  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
    SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Termíny testování na Základní škole Tyršova

28.4.2021 ve 12 hodin                  pro uchazeče o 4 leté obory s maturitou

30.4.2021 ve 12 hodin                   pro uchazeče o víceletá gymnázia

 

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy