Informace pro žáky a rodiče k 1. fázi otevírání škol

Vedení školy
středa 07.04.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Návrat žáků do školy

12. dubna:

 • Návrat do školy třídy 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin
 • Skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky
 • Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce


Poznámka:
Žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. a prvního trojročí Montessori chodí prezenčně do školy vždy v lichém týdnu (v sudém mají distanční výuku).
Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B a druhého trojročí Montessori chodí prezenčně do školy vždy v sudém týdnu (v lichém mají distanční výuku).


Informace ke stravování žáků

Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat do jídlonosičů. Časy 10.45 – 11.25 a 12.30 – 12.45.
Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny, pokud je mají placeny z účtu nebo mají předplacený kredit. Děti, které nemají kredit, musí obědy zakoupit v kanceláři školní jídelny a následně přihlásit.

Další informace:
Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory (standardy dle MO MZd).

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Tělesná výchova, plavání a zpěv neprobíhají.


Testování

Povinné neinvazivní testování:

 • antigenní testování 2x týdně
 • první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, druhý test ve čtvrtek
 • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Testování bude probíhat ráno ve třídách. Při testování mladších žáků umožňujeme rodičům nebo člověku, který má souhlas zákonného zástupce, aby jim s odběrem pomohl. Pokud rodič využije možnost být při testování přítomen, bude samotest probíhat v tělocvičně. Po otestování dítě půjde do třídy.

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Vše o testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/


Časy testování a příchodu jednotlivých tříd do školy

Lichý týden: (od 12. 4.)
1. A - 7.30
2. A - 7.40 
3. A - 7.50

MA  - 8.00
MB  - 8.10
MC  - 8.20

4. A - 8.30
5. A - 8.40


Sudý týden: (od 19. 4.)

1. B - 7.30
2. B - 7.40
3. B - 7.50

MD  - 8.00
ME  - 8.10
MF  - 8.20

4. B - 8.30
5. B - 8.40


Informace školní družiny

Ranní provoz ŠD:

 • 1. a 4. ročníky – budova školy 1. patro
 • 2. a 3. ročníky – budova školy 2. patro
 • Montessori (1.trojročí) – budova školy 3. patro


Odpolední provoz ŠD:

 • ulice Jiráskova: 1. – 4. ročník klasických tříd
 • ulice Tyršova ve škole: Montessori třídy


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy