Informace o úpravě časů pro stravování dětí v distanční výuce

Vedení školy
sobota 02.01.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Žáci v distanční výuce mohou odebrat oběd do jídlonosiče v těchto časech:
10:45 – 11:25 a 12:10 – 12:30

Magda Trávníčková