Informace pro žáky a rodiče k nástupu žáků 2. stupně

Vedení školy
pondělí 03.05.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

10. května 2021

10. května 2021

  • Návrat do školy třídy 2. stupně v týdenních rotacích celých tříd, výuka dle rozvrhu hodin

Poznámka:

Žáci 6.C, 7.A, 7.B, 8.B, 8.C, 9.C chodí prezenčně vždy v sudém týdnu – od 17. května
(v lichém mají distanční výuku).

Žáci 6.B, 7.C, 7.D, 8.A, 9.A, 9.B chodí prezenčně do školy vždy v lichém týdnu – od 10. května (v sudém mají distanční výuku).

Informace ke stravování žáků

Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat do jídlonosičů.
Časy 10.45 – 11.25 a 12.30 – 12.45.

Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny, pokud je mají placeny z účtu nebo mají předplacený kredit. Děti, které nemají kredit, musí obědy zakoupit v kanceláři školní jídelny a následně přihlásit.

Časy odchodu na oběd 2. stupeň

Sudý týden

Obědy

Čas

6.C

13:10

7.A

13:15

7.B

13:20

8.B

13:25

8.C

13:30

9.C

13:35

Lichý týden

Obědy

Čas

6.B

13:10

7.C

13:15

7.D

13:20

8.A

13:25

9.A

13:30

9.B

13:35

Pokud žáci končí vyučování 5. vyučovací hodinou, odcházejí na oběd 12:50.

 

 

Další informace:

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory (standardy dle MO MZd).

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku).

Testování

Povinné neinvazivní testování:

  • antigenní testování 1x týdně žáci 1. stupně
  • antigenní testování 2x týdně žáci 2. stupně
  • první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, druhý test žáků 2. stupně ve čtvrtek
  • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

 

Testování bude probíhat ráno ve třídách. Při testování žáků 1. stupně umožňujeme rodičům nebo člověku, který má souhlas zákonného zástupce, aby jim s odběrem pomohl. Pokud rodič využije možnost být při testování přítomen, bude samotest probíhat v tělocvičně. Po otestování dítě půjde do třídy.

 

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

 

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

 

Vše o testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/

 

 

Časy testování a příchodu jednotlivých tříd do školy

Sudý týden

Třída

Příchod

6.C

7:30

7.A

7:35

7.B

7:40

8.B

7:45

8.C

7:50

9.C

7:55

Lichý týden

Třída

Příchod

6.B

7:30

7.C

7:35

7.D

7:40

8.A

7:45

9.A

7:50

9.B

7:55

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy