Informace pro žáky a rodiče od 24. května 2021

Vedení školy
čtvrtek 20.05.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Informace pro žáky a rodiče platné od 24. května 2021

Od 24. května 2021:

  • osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotací, výuka dle rozvrhu hodin,
  • homogenita tříd a skupin není povinná,
  • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše,
  • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Školní družina

Od 17. 5. je opět obnoven plný provoz školní družiny. Ranní družina je na ulici Jiráskova. Odpoledne jsou děti ve svých odděleních na ulici Tyršova i Jiráskova.

Testování PCR testy 1x za 14 dnů ve spolupráci se Spadií

Testovací den bude pondělí, děti otestujeme na konci 1. hodiny ve třídách. Rodič dostane během odpoledne sms s výsledkem testování.

Pokud žák nebude v den testování ve škole přítomen, bude otestován následující pondělí.

I nadále platí možnost samotestování vlastním přineseným antigenním testem, které bude provedeno ve škole. K samotestování vlastním přineseným testem je vyhrazena školní jídelna v čase od 7 do 7.50 hod. Testování vlastním antigenním testem musí proběhnout každý týden.

Je možno doložení potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení.

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Testovat se nemusí žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Příchod do školy

Vyučování začíná pro všechny v 7.55. Žáci jdou přímo do šaten a do tříd – běžný režim.

Mgr. Magda Trávníčková