Volba školské rady

Vedení školy
pátek 14.05.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Vyhlášení voleb

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady.

 

Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční on-line

21. 6. 2021 od 8.00 h – 25. 6. 2021 do 14.00 hodin.

 

Hlasování proběhne ve webové aplikaci Bakalář, odkaz ANKETY – vyplnit anketu.

 

Kandidátní listina v příloze

 

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy

 

Přípravný výbor:  Mgr. Hana Juchelková               

                              Mgr. Alice Šimíčková

                              Romana Sigmundová