Slavnostní zahájení školního roku

Vedení školy
čtvrtek 26.08.2021 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021

Žáci 1. ročníku

Prvňáčky přivítají třídní učitelky ve třídách v 8:00 hodin. Rodiče mohou své děti doprovodit do tříd a zúčastnit se zahájení školního roku. Vzhledem k situaci prosíme, zvažte počet doprovázejících osob. První školní den si děti nemusí nosit přezůvky a aktovky. Vyučování skončí do 9:30 hodin.

V následujících dnech začíná vyučování v naší škole v 7:55 hodin.

Ve dnech 2. a 3. září bude výuka v 1. třídách ukončena v 9:35 hodin, 6. září skončí vyučování prvňáčků v 10:35 hodin.

Vždy po ukončení vyučování se o děti starají třídní učitelky až do doby, než si je převezmou buď vychovatelky a vychovatelé školní družiny, nebo rodiče.

Od úterý 7. září bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin, který děti obdrží během prvního školního týdne.

Bližší informace k organizaci prvních školních dní se dozvíte ve středu 1. září a na úvodní třídní schůzce v prvních dnech školního roku.

Žáci 2. – 5. ročníku + žáci 6. a 7. ročníku Montessori

Ve středu 1. září zahájí žáci spolu s třídními učitelkami a učiteli školní rok ve svých třídách. Vyučování začíná v 7:55 hodin a ukončeno bude do 9:30 hodin.

Stravování přihlášených strávníků z 1. stupně proběhne od 9:30 hodin.

Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu od 1. září od 6:00 hod.. Ranní družina je vždy v budově na Jiráskově ulici.

Žáci 6. – 9. ročníku

Zahájení školního roku 1. září a výuka na 2. stupni od 2. září bude probíhat od 7:55 hodin.
Stravování přihlášených strávníků z 2. stupně proběhne 1. září od 10:00 hodin.

Všem žákům přejeme pohodový a úspěšný školní rok!